ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
dot
bulletประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน
bulletภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ
bulletทำเนียบผู้บริหาร
bulletแผนภูมิโครงสร้างหน่วยงาน
bulletแผนภูมิโครงสร้างบุคลากร
bulletหลักสูตรที่เปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
bulletค้นหาหลักสูตรที่เปิดฝึก
dot
Link เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง
bulletศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว
bulletศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
bulletศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด
bulletศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี
bulletศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
bulletจังหวัดชลบุรี
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletเว็บไซด์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
bulletกองการเจ้าหน้าที่
bulletผลงานรัฐบาล
bulletKM
bulletประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)
bulletหลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน ฝ่ายฝึกการประกอบการและฝึกพิเศษ
dot
dot

 

 สถาบันชลบุรีจัดอบรมแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ. 2545 เมื่อวันที่ 27 มี.ค.60 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ มีสปก เข้าร่วม 250 คน
พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗ การขอหนังสือรับรอบความรู้ความสามารถ article
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1
พิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ๒ มีนาคม ๒๕๕๙
หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดปาฐกถา เรื่อง “ทิศทางนโยบายแรงงานไทยภายหลังการเปิดประชาคมอาเซียน”
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ ๑ ให้กับสถานประกอบกิจการ
นายสิงหเดช ชูอำนาจ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์อบรมเทคนิคยามาฮ่า ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี
ชลบุรีจับมือเชียงแสน ปลื้ม ปิดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น สาขา Automotive Production Technology และ CAD CAM & CAE ให้กับเจ้าหน้าที่จากกระทรวงอุตสาหกรรมประเทศเมียนมา
ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรี มอบทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
ฝึกอาชีพทหารก่อนปลดประจำการ
หน้า 1/11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.