ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
dot
bulletประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน
bulletภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ
bulletทำเนียบผู้บริหาร
bulletแผนภูมิโครงสร้างหน่วยงาน
bulletแผนภูมิโครงสร้างบุคลากร
bulletหลักสูตรที่เปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
bulletค้นหาหลักสูตรที่เปิดฝึก
dot
Link เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง
bulletศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว
bulletศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
bulletศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด
bulletศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี
bulletศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
bulletจังหวัดชลบุรี
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletเว็บไซด์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
bulletกองการเจ้าหน้าที่
bulletผลงานรัฐบาล
bulletKM
bulletประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)
bulletหลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน ฝ่ายฝึกการประกอบการและฝึกพิเศษ
dot
dot
KM

ข้อมูลแผนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

 

 

เอกสารความปลอดภัยที่น่าสนใจ สามารถดาวโหลดได้โดยคลิ๊กชื่อไฟล์

safety1.doc ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

safety2.doc ความปลอดภัยในโรงงาน

safety3.doc ความปลอดภัยส่วนบุคคล

safety4.doc สีและสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย

safety5.doc 5 ส. เพื่อความปลอดภัย

 

เอกสาร องค์ความรู้ขั้นตอนและระเบียบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2554

KMdoc1.doc แผนการจัดการความรู้

KMdoc2.doc หน้าปก และสารบัญ

KMdoc3.doc องค์ความรู้ ประจำปีงบประมาณ 54 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรีCopyright © 2010 All Rights Reserved.