ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
dot
bulletประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน
bulletภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ
bulletทำเนียบผู้บริหาร
bulletแผนภูมิโครงสร้างหน่วยงาน
bulletแผนภูมิโครงสร้างบุคลากร
bulletหลักสูตรที่เปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
bulletค้นหาหลักสูตรที่เปิดฝึก
dot
Link เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง
bulletศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว
bulletศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
bulletศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด
bulletศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี
bulletศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
bulletจังหวัดชลบุรี
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletเว็บไซด์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
bulletกองการเจ้าหน้าที่
bulletผลงานรัฐบาล
bulletKM
bulletประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)
bulletหลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน ฝ่ายฝึกการประกอบการและฝึกพิเศษ
dot
dot
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูง จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรื่อง การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ และดูและต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ และดูและต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน รุ่นที่ ๖/๒๕๖๑
ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓ ชลบุรี เรื่องการรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน รุ่นที่ ๖/๒๕๖๑
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูง จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธี (e-bidding)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูง จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๐๒/๒๕๖๑ การซื้อครุภัณฑ์การศึกษาศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูง จำนวน ๘ รายการ
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์การศึกษาศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูง จำนวน ๘ รายการ
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ และดูแลต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ และดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐)
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่ และดูแลต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศผลการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับภาค ครั้งที่ ๒๗
งบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐
ปรากาศรายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นผู้ประเมินตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗
ผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นวิทยากรดำเนินการสอนCopyright © 2010 All Rights Reserved.