ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
dot
bulletประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน
bulletภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ
bulletทำเนียบผู้บริหาร
bulletแผนภูมิโครงสร้างหน่วยงาน
bulletแผนภูมิโครงสร้างบุคลากร
bulletหลักสูตรที่เปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
bulletค้นหาหลักสูตรที่เปิดฝึก
dot
Link เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง
bulletศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว
bulletศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
bulletศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด
bulletศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี
bulletศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
bulletจังหวัดชลบุรี
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletเว็บไซด์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
bulletกองการเจ้าหน้าที่
bulletผลงานรัฐบาล
bulletKM
bulletประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)
dot
dot
ตรวจสอบหนังสือรับรอง 19 JANUARY 2017 article

หนังสือรับรองปี 2558โหลดไฟล์  ข้อมูล>>Download Rabrong 2558.xls

หนังสือรับรองปี 2559โหลดไฟล์  ข้อมูล>>Download Rabrong 2559.xls

แจ้งสถานประกอบการ ให้ใช้ ระบบ E-Service >>e-service.jpg

 

*โทรแจ้งยอด สปส 1-10 ได้ที่เบอร์ 038-276824,082-3602426,0805695240 นะคะ

*ติดต่อเกี่ยวกับระบบ e-service ติดต่อเบอร์พี่กบ 081-7444395
ตรวจสอบสถานะหนังสือรับรองตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ
[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (139087)

สถานประกอบการทุกแห่งโปรดระวัง

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการอบรม ต้องถูกต้องตามระเบียบ พ.ร.บ. เท่านั้นที่จะขอรับรองค่าใช้จ่ายได้

1. หลักสูตรต้องเกี่ยวข้องกับงาน  หลายๆหลักสูตรที่ไม่ตรงประเด็นเสียทีเดียวเช่น การขับขี่ปลอดภัย  ความรู้เรื่องโรคเอดส์ ฯ  หากเลี่ยงได้ ควรเลี่ยง เพราะไม่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง

2. จำนวนชั่วโมงไม่ต่ำกว่า 6 ชม.  กรณีจำนวนชั่วโมงไม่ค่อยมีปัญหา 

3. จำนวนคนต่อรุ่น *** ปัญหาที่พบคือจำนวนคนเกินจากที่ พ.ร.บ. กำหนด

   กรณีอบรมแบบบรรยาย  ไม่เกิน 100 คน

   กรณีอบรม Walk Rally หรือ กลุ่มสัมพันธ์  ไม่เกิน 50 คน ต่อรุ่น

   กรณีอบรมทักษะฝีมือ 25 คนต่อรุ่น

ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นคือ  สถานประกอบการจัดอบรม จำนวนคนเข้าอบรมเกินกำหนด  แต่แก้ไขจำนวนคนใน ฝย/ฝป เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับรองนับสัดส่วนและค่าใช้จ่าย เช่น 

บ. AAA  จัดอบรม แบบบรรยาย จำนวน 200 คน  โดยมีค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ตามจำนวน 200 คน แต่ทำรายงาน ฝย/ฝป จำนวน 100 คน โดยส่งค่าตอบแทนวิทยากรมาขอรับรอง 

กรณีเช่นนี้  หากบริษัทไม่ส่งใบเสร็จค่าอาหาร และอาหารว่าง และแบบ ฝย/ฝป 3 หรือใบเซ็นชื่อ มีรายชื่อผู้เข้าอบรมเพียง 100 คน  เจ้าหน้าที่จะตรวจตามเอกสาร ซึ่งเจ้าหน้าที่ไมสามารถ ทราบในรายละเอียดที่ปกปิดไว้ได้  จะรับรองให้ตามเอกสารที่ปรากฎ 

แต่เมื่อเอกสารถูกตรวจสอบโดยสรรพากร  และพบว่าท่านจัดอบรมผิดระเบียบ ในเรื่องจำนวนคนเข้าอบรม ท่านจะถูกปรับ  และหากตรวจสอบการรับรองค่าใช้จ่ายที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับรองในส่วน 100 เปอร์เซ็นต์หลัง และพบว่าเอกสารไม่ตรงกัน  ผู้รับมอบอำนาจต้องรับผิดชอบการรับรองเอกสารที่ไม่ถูกต้องด้วย

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น กบ 081-7444395 วันที่ตอบ 2011-06-06 21:34:14


ความคิดเห็นที่ 2 (139090)

พี่กบ

    ไฟล์ที่ตรวจสอบหนังสือรับรองที่เน้นสีชมพูคืออะไรคะ ใช่บริษัทที่หนังสือรับรองมีปัญหาหรือเปล่าคะ

แล้วเลขที่ชุดข้างหน้าคืออะไรคะ พอดีเพิ่งมาทำใหม่เลยยังไม่ค่อยเข้าใจค่ะ

    ขอบคุณพี่กบล่วงหน้าที่ช่วยตอบข้อสงสัยนะคะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น kan วันที่ตอบ 2011-06-07 10:26:35


ความคิดเห็นที่ 3 (139094)

ตอบน้อง kan ค่ะ

เลขข้างหน้าหมายถึงลำดับที่รับหนังสือค่ะ เริ่มตั้งแต่ฉบับแรกของปี 54

ส่วนที่เน้นสีชมพูคือรวมแต่ละชุดที่ส่งมาค่ะ  เช่น วันที่ 15 มิถุนายน มาส่ง 1 ชุด  ต่อมาวันที่ 20 มิถุนายน ส่งมาอีก 1 ชุด

เราจะรวบให้อยู่ในชุดเดียวกัน  และเพื่อตรวจสอบได้ว่าชุดไหน รวมกับชุดไหนค่ะ

ส่วนที่หมายเหตุ กรณีตักเตือน  หรือเชิญพบ อยู่ที่ช่องสุดท้ายค่ะ สีบานเย็นนะคะ  จะหมายเหตุเตือนกรณีต่างๆ เช่น

1. ผู้รับมอบอำนาจไม่รับรองสำเนารายชื่อผู้เข้าอบรม  และสำเนาค่าใช้จ่าย

2. บิลเงินสดที่ไม่สมบูรณ์ เช่นไม่มี เลขที่ เล่มที่ รายการสินค้าไม่ถูกต้อง หรือจำนวนไม่ชัดเจน ฯลฯ

3. ส่งหลักสูตรที่เกินเวลา

4. เชิญพบกรณีค่าใช้จ่าย มั่วมากๆ แยกไม่ออก

5. กรณีจำนวนคนเข้าอบรมไม่ชัดเจน

 

หากเชิญพบขอให้มาพบเพื่อชั้แจงและนำเอกสารไปแก้ไข  นะคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น กบ 081-7444395 วันที่ตอบ 2011-06-07 21:14:47


ความคิดเห็นที่ 4 (139095)

สถานประกอบการทุกแห่ง  โปรดใช้แบบ ฝย/ฝป 2-1 ที่ upload ไว้ใน Download นะคะ  เพราะขณะนี้ เจ้าหน้าที่พบปัญหาในเรื่องจำนวนของผู้เข้ารับการอบรม คือ

1. บริษัทที่จัดอบรมและมีบริษัทอื่นเข้าร่วม ที่ไม่ใช่นิติบุคคลเดียวกัน เช่น กรณีพนักงานของบริษัท subcontract   หรือ กรณีบริษัทในเครือ

2. จำนวนผู้เข้าอบรมและจำนวนผู้ผ่านการอบรมไม่เท่ากัน

เนื่องจากทั้ง 2 ข้อ หากมีค่าใช้จ่ายเช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง ฯลฯ จะต้องคิดค่าใช้จ่ายดังนี้

กรณีข้อ 1  จำนวนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หารด้วยจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด  และคูณกลับ เฉพาะ จำนวนพนักงานของนิติบุคคลที่เป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายเท่านั้น

กรณีข้อ 2 จำนวนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หารด้วยจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด  และคูณกลับ เฉพาะ จำนวนพนักงานที่ผ่านการอบรมเท่านั้น  ไม่คิดค่าใช้จ่ายให้ผู้ที่ไม่ผ่านการอบรมที่จำนวนเวลาเข้าอบรมไม่ถึง 80 %

ผู้แสดงความคิดเห็น กบ 081-7444395 วันที่ตอบ 2011-06-07 21:38:49


ความคิดเห็นที่ 5 (139096)

กรณีตัวอย่าง บริษัท KKKKK  ส่ง ฝย/ฝป ขอรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายของการอบรมที่จัดโดยบริษัทแม่ที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน ที่สมุทรปราการ จัดอบรมทั้งสิ้น 20 คน มีค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร 18000 บาท  โดยจำนวนพนักงานที่เข้าอบรมเป็นพนักงานของบริษัท แม่ 18 คน บริษัทสาขาที่ชลบุรี 2 คน และได้ส่งค่าใช้จ่ายมาขอรับรองคือ 18000  (ค่าตอบแทนวิทยากร) หารด้วย 20 (จำนวนคนเข้าอบรมทั้งหมด) และคูณ 2 คน

กรณีเช่นนี้  ขอให้รับรองค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยบริษัทแม่ที่สมุทรปราการได้เลยค่ะ  เพราะทั้ง 2 แห่งเป็นนิติบุคคลเดียวกัน

และหากเกิดผิดพลาดกรณี สำนักงานที่สมุทรปราการ ขอรับรองทั้งยอด 18000 บาท และทางชลบุรีมาขอรับรองต่างหากอีก 2 คน ทำให้การขอใช้สิทธิลดหย่อนเกินจำนวนที่สมควร  จะทำให้มีผลโดนปรับจากสรรพากรนะคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น กบ 081-7444395 วันที่ตอบ 2011-06-07 21:47:43


ความคิดเห็นที่ 6 (139097)

เตือน

บริษัทที่เคยขึ้นทะเบียน แล้ว แต่จำนวนพนักงานปัจจุบันไม่ครบ 100 คน จะทำอย่างไร

ท่านยังคงมีหน้าที่ต้องส่งแบบสรุป ปลายปี (แบบ สท 2) แต่ข้อควรระวังให้มากคือ ขณะนี้ การคิดคำนวณสัดส่วน ให้คิดตั้งแต่เดือนที่ครบ 100 ไปจนสิ้นปี

กรณีที่ 1 จำนวนพนักงานครบ 100 คนที่ เดือน มกราคม กุมภาพันธ์  จากนั้นไม่ครบ 100 คนเลย  จะคิดคำนวณสัดส่วนโดย จำนวนพนักงานเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม  มีผลทำให้สัดส่วนไม่ถึง 100 (ส่งแค่แบบ สท 2 รายละเอียดประกอบแสดงจำนวนพนักงานในแต่ละเดือน และสำเนา สปส 1-10 ส่วนที่ 1)

กรณีที่ 2 จำนวนพนักงานครบ 100 คนที่ เดือน มีนาคม  เมษายน  จากนั้นไม่ครบ 100 คนเลย  จะคิดคำนวณสัดส่วนโดย จำนวนพนักงานเดือนมีนาคม ถึงเดือนธันวาคม  มีผลทำให้สัดส่วนไม่ถึง 100 (ส่งแค่แบบ สท 2 รายละเอียดประกอบแสดงจำนวนพนักงานในแต่ละเดือน และสำเนา สปส 1-10 ส่วนที่ 1)

กรณีที่ 3 จำนวนพนักงานครบ 100 คนที่ เดือน พฤศจิกายน และธันวาคม จะคิดคำนวณสัดส่วนโดย จำนวนพนักงานเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม  มีผลทำให้สัดส่วนครบ 100 (ต้องส่งส่งแบบ สท 2 รายละเอียดประกอบแสดงจำนวนพนักงานในแต่ละเดือน และสำเนา สปส 1-10 ส่วนที่ 1 แบบ สท 2-1 แบบ สท 2-2 และแนบสำเนาหนังสือรับรองระหว่างปีด้วย)

เพราะฉะนั้น โปรดระวัง จำนวนพนักงานที่อาจครบ 100 โดยที่ท่านไม่ทราบล่วงหน้า  จึงควรจัดอบรมระหว่างปี ป้องกัไว้ก่อน นคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น กบ 081-7444395 วันที่ตอบ 2011-06-07 22:04:39


ความคิดเห็นที่ 7 (139149)

เรียนพี่กบค่ะ

ทางเซเรบอสได้จัดส่งเอกสารเพื่อขอรับรองหลักสูตรไปเมื่อ 29/04/11 (ลำดับที่ 642 ในไฟล์ตรวจหนังสือรับรอง) ปรากฎว่ายังไม่มีวันแจ้งรับเอกสารมาเลยค่ะ ทั้งๆ ที่บริษัทอื่นๆ ที่ส่งเอกสารในช่วงเวลาดังกล่าวได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว และไม่มีหมายเหตุว่ามีอะไรต้องแก้ไขหรือไม่ เลยไม่แน่ใจว่าติดปัญหาตรงส่วนไหนหรือเปล่าค่ะ รบกวนพี่กบช่วยตรวจสอบให้ด้วยคะ

ขอบคุณมากค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ปวีณา บ.เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด (psp-at-cerebos-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2011-06-14 08:56:11


ความคิดเห็นที่ 8 (139150)

เซเรบอส ค่ะ

การตรวจเอกสารตอนนี้  แยกเป็นพี่กบตรวจแบบมีค่าใช้จ่าย  ซึ่งวันี้ตรวจถึงวันที่ 29 เมษายน ค่ะ  พี่แต๊กตรวจแบบไม่มีค่าใช้จ่าย อันนั้นจะเร็วมาก ค่ะ  ขอพี่กบรอกันหน่อยนา  เจอบิลแบบน่าปวดหัวทั้งน้าน  เดี๋ยวจะมีกรมเรียกประชุมเรื่อง พ.ร.บ.อีก  ประมาณ วันที่ 20 จะเสียเวลาตรวจไปอีกวัน  แต่จะพยายามให้ไวที่สุด นะคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น กบ 081-7444395 วันที่ตอบ 2011-06-14 21:43:55


ความคิดเห็นที่ 9 (139155)

การพิจารณาว่าหลักสูตรเกี่ยวข้องกับงาน

เนื่องจากหลักสูตรต่างๆ ที่สถานประกอบการส่งมาขอรับรองบางหลักสูตรไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ และกรมฯ ได้มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดกับหลักเกณฑ์ดังกล่าว  จึงขอแจ้งแนวการพิจารณาให้ปฏิบัติในทางเดียวกันคือ  ขอให้สถานประกอบการ พิจารณาหลักสูตรที่เกี่ยวกับงานโดยตรงเท่านั้น เช่น 

บริษัท  DDD  ประกอบกิจการปั๊มขึ้นรูป โลหะ  

จัดอบรมหลักสูตร ขับขี่ปลอดภัย โดยกลุ่มผู้ฝึกเป็น Driver ที่ต้องขับรถให้ผู้บริหาร ถือว่ารับรองให้ได้  แต่ถ้าจัดให้พนักงานในสายการผลิต ถือว่าไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ นะคะ

หลักสูตรอื่นๆ เช่น เอดส์ในสถานประกอบการ (เฉพาะกิจการประเภทสถานพยาบาล)/ การดูแลครรภ์อย่างมีคุณภาพ (เฉพาะกิจการประเภทสถานพยาบาล)/ เศรษฐกิจพอเพียง / การปลูกป่าชายเลน   / การปล่อยเต่าทะเล  ฯลฯ

ถ้าเข้าข่ายเป็นเรื่องส่วนบุคคล  หรือเรื่องไม่เกี่ยวข้องกับงาน ขอความกรุณาใช้หลักสูตรอื่นๆ ดีกว่านะคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น กบ 081-7444395 วันที่ตอบ 2011-06-15 10:40:38


ความคิดเห็นที่ 10 (139307)

1.  ถ้าจัดอบรมโดยบริษัทสาขา 2 โดยไม่มีบริษัทแม่เข้าร่วม  การส่งรับรองหลักสูตร  สามารถส่งรับรองเองได้โดยไม่ต้องผ่านบริษัทแม่ได้หรือไม่ 

2.  กรณีคนมีอำนาจลงนามในหนังสือรับรอง  ทั้งบริษัทแม่และบริษัทสาขาถ้าไม่เป็นคนเดียวกันได้หรือไม่

ผู้แสดงความคิดเห็น 123456 วันที่ตอบ 2011-07-05 12:01:14


ความคิดเห็นที่ 11 (139314)

การอบรมโรคเอดส์ หรือการอบรมเกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัย ไม่เกี่ยวกับการผลิต แต่ถ้ามีผลต่อการมาปฎิบัติงานของพนักงานทำให้มีผลกระทบต่อการผลิตมาก จริงๆน่าจะพิจารณานะคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ฝ่ายบุคคล วันที่ตอบ 2011-07-06 16:53:54


ความคิดเห็นที่ 12 (139324)

ตรวจสอบเอกสาร ที่ส่งไปให้กับ กรมพัฒนาฯ ได้ที่ไหนค่ะ

ดว่าเรียบร้อยหรือไม่ ค่ะ ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น พรพรรณ (Poom11-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-07-08 10:48:48


ความคิดเห็นที่ 13 (139331)

ตอบความคิดเห็นที่ 10 ค่ะ

สาขา 2 นี่คือนิติบุคคลเดียวกันหรือป่าวคะ  ถ้าเป็นนิติบุคคลเดียวกัน จัดอบรมได้เลยค่ะ แล้วให้ผู้รับมอบอำนาจลงนามมาส่ง 

ส่วนผู้รับมอบอำนาจ ต้องรับมอบอำนาจโดยตรงจากผู้มีอำนาจเท่านั้น  จะรับมอบช่วงต่อไปไม่ได้ ติดต่อพี่กบอีกทีนะคะ 081-7444395  พี่กบต้องการรายละเอียดเพิ่มค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น กบ 081-7444395 วันที่ตอบ 2011-07-08 22:19:03


ความคิดเห็นที่ 14 (139349)

 เรียน พี่กบ

สอบถามถึงการขึ้นทะเบียนเมื่อลูกจ้างครบ 100 คนต้องจัดเตรียมเอกสารอะไรบ้างค่ะ

ทางบริษัทมีลูกจ้างครบ 100 คน เมื่อสิ้นเดือนมิถุนายนน่ะค่ะ และทางบริษัทฯยังไม่เคยขึ้นทะเบียนมาก่อน ต้องขึ้นทะเบียนภายในปีนี้หรือว่าต้องทำอย่างไรบ้างคะ ไม่ทราบว่าหากต้องขึ้นทะเบียนต้องจัดเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะ  จะได้จัดเตรียมเอกสารไว้ได้อย่างถูกต้องค่ะ

รบกวนพี่กบด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ฝ่ายบุคคล วันที่ตอบ 2011-07-11 11:20:55


ความคิดเห็นที่ 15 (139624)

เรียน พี่กบ

สอบถามหนังสือรับรองของ เลขที่รับ 1349 บริษัทสยามคาลโซนิค จำกัด ยังไม่เห็นมีผู้ตรวจเอกสารค่ะ

ไม่ทราบว่าเอกสารยังไม่ได้ตรวจสอบหรือเปล่า หรือว่าเอกสารมีปัญหาอะไรหรือเปล่าค่ะ

ฝากพี่กบตอบด้วยค่ะ

 

ขอบคุณค่ะ

พรรัชดา

ผู้แสดงความคิดเห็น พรรัชดา (wipornvenut_m-at-siamcalsonic-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2011-08-18 20:12:13


ความคิดเห็นที่ 16 (139696)

หนังสือรับรอง หจก.เอ.เอ็น.วาย ไม่ทราบได้หรือยังคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น แอน (a-dot-n-dot-y-dot-_chonburi-at-hotmai-dot-com)วันที่ตอบ 2011-08-29 15:37:52


ความคิดเห็นที่ 17 (139705)

รบกวนสอบถามพี่กบเรื่องเอกสารของบริษัท โมเน็คส์โก้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ส่งเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2554 ติดขัดเรื่องใดรึเปล่าคะ ยังไม่ได้รับอนุมัติค่ะ

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ปิยมาศ วันที่ตอบ 2011-08-31 12:08:46


ความคิดเห็นที่ 18 (139708)

เรียนพี่กบ

บ.ยาฮางิ ปทท. จำกัด ได้ส่งเอกสารการฝึกอบรม เรื่องการละลายพฤติกรรมโดยปลูกจิตสำนึกในการปฎิบัติงานเป็นทีม  เพื่อพัฒนาองค์กร ไว้เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 54 ขณะนี้ยังไม่ได้รับแจ้งว่าต้องแก้เอกสาร หรือ รับหนังสือรับรอง แต่อย่างใด  กังวลมากคะ รบกวนตรวจสอบให้ด้วยคะ

ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น Training YAHAGI. (i_wirasanee-at-yahagi-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2011-08-31 16:52:56


ความคิดเห็นที่ 19 (139862)

เรียน   พี่กบ

บริษัท เมต้าเทค  ได้ส่งเอกสารรับรองไปค่ะ แบบ ฝย/ฝป1  ชุดเดียวกัน  ยกระดับฝีมือแรรงาน 4 หลักสูตร

ได้รับหนังสือรับรองแค่ 3 หลักสูตร

การจัดการเชิงคุณภาพ  / การบริหารจัดการโลจีสติกส์ ฯ / เทคนิคการจูงใจลูกน้อง / การกำหนดสัญลักษณ์ GD&Tในงาน

แม่พิมพ์  ชุดหลังนี้ทางสถาบันไม่ได้ออกหนังสือรับรองให้ค่ะ  ไม่ทราบเอกสารมีปัญหาอะไรหรือเปล่าค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น นิภากร (nipakorn_metatech-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-09-13 11:23:56


ความคิดเห็นที่ 20 (139938)

ไม่ทราบว่าหนังสือรับรองของบริษัท พิทักษ์กิจ เลขที่รับ 1129 เดือนมิถุนายน ออกหรือยังค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ปุ๋ม วันที่ตอบ 2011-09-24 14:55:38


ความคิดเห็นที่ 21 (139975)

เรียน  พี่กบ  พี่แต๊ก

ได้ยินรุ่นพี่ที่บริษัทฯ อื่นๆ  บอกว่าจะมีการยื่นขอรับรอง online  ดายังไม่ทราบรายละเอียด รบกวนช่วยส่งรายละเอียดให้ทราบด้วยนะคะ  และจะมีจัดอบรมเมื่อไรค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ดา/ซัมมิท โชว่าฯ

ผู้แสดงความคิดเห็น ภัทรวดี (phattarawadee-dot-o-at-summit-showa-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2011-09-29 09:03:40


ความคิดเห็นที่ 22 (139978)

เรียน  พี่กบ

อ่านจากข้อความเรื่องหลักสูตร ขอให้หลีกเลี่ยงหลักสูตรที่ไม่ตรงกับงาน เช่น การขับขี่ปลอดภัย -----> หลักสูตรนี้ตรงกับงานบริษัท ฟูจิทรานส์ นะคะ เพราะเรามีงานที่เกี่ยวกับขับรถเคลื่อนย้ายรถ ให้กับลูกค้าค่ะ

แจ้งเพื่อทราบค่ะ

นฤมล

บ.ฟูจิทรานส์

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นฤมล (narumol-at-fujitrans-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2011-09-29 16:15:27


ความคิดเห็นที่ 23 (140013)

เรียน พี่กบ 

ไม่ทราบว่าหนังสือรับรองของบริษัท ไทย เอ็กเซล แมนูแฟคเจอริ่ง  เลขที่รับ 1836 เดือนสิงหาคม ออกหรือยังค่ะ  รบกวนเช็คให้ด้วยนะค่ะ  

 

ขอบคุณมากค่ะ

ศศิธร / HR.

ผู้แสดงความคิดเห็น ศศิธร (่humanresource-at-3d-thaiexcell-dot-com)วันที่ตอบ 2011-10-05 11:51:47


ความคิดเห็นที่ 24 (140159)

 

เรียน  พี่กบ

ทางบริษัท  มิโน่(ไทยแลนด์) จำกัด มีการจัดอบรมระยะยาว 1 หลักสูตร แผนอบรม 1 ปีหลักสูตรอบรมเสร็จภายในปี2554  แต่มีระยะการจ่ายเงินเป็น 4 งวด คือ งวดที่1  จ่ายเดือนเมษายน 2554  งวดที่2  จ่ายเดือนสิงหาคม 2554  งวดที่3 จ่ายเดือนธันวาคม 2554

งวดที่4 จ่ายเดือนเมษายน 2555  และการจ่ายค่าฝึกอบรมต้องโอนผ่านธนาคารเนื่องจากอาจารย์เป็นชาวญี่ปุ่น  อยากทราบว่ากรณีแบบนี้ทางบริษัทฯสามารถยื่นขอหนังสือรับรองได้ไหมคะ   รบกวนพี่กบช่วยตอบข้อสงสัยให้ด้วยนะคะ

ขอบคุณคะ

ศิริพร 

บริษัท มิโน่(ไทยแลนด์)จำกัด                                                                                                                          

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ศิริพร (admin09-at-mino-thai-dot-com)วันที่ตอบ 2011-11-01 10:48:51


ความคิดเห็นที่ 25 (140164)

เรียน พี่กบ

โมเน็คส์โก้ฯ ส่งเอกสารไปเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ยังไม่มีลงรับเลยค่ะ รบกวนช่วยตรวจสอบให้หน่อยค้า

ขอบคุณค่ะ

 

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ปิยมาศ วันที่ตอบ 2011-11-02 14:54:11


ความคิดเห็นที่ 26 (140423)

เรียน  พี่กบ

 แบบฟอร์ม ฝย/ฝป 3 ช่องลายมือชื่อต้องลงชื่พนักงานที่เข้าร่วมอบรมหรือป่าวคะ

เนื่องจากก่อนหน้านี้ได้ส่งแบบฟอร์มตัวเก่าคะ   รบกวนตอบด้วยนะคะ

ศิริพร บ.มิโน่ฯ

ผู้แสดงความคิดเห็น ศิริพร (admin09-at-mino-thai-dot-com)วันที่ตอบ 2011-12-08 09:24:59


ความคิดเห็นที่ 27 (140527)

เรียน   พี่กบ

ขอสอบถามเกี่ยวกับการลงทะเบียนเข้าอบรม "การชี้แจงการจัดทำแบบแสดงเงินสมทบประจำปี 2554 "ค่ะ  ได้ส่ง Fax เข้าไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 54  ไม่ทราบจะมีการประกาศรายชื่อวันไหนคะ 

 

อรชุมา  (บจก. โตโยด้า โกเซ เอเชีย )

ผู้แสดงความคิดเห็น อรชุมา (onchumay-at-tgas-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2011-12-20 11:15:22


ความคิดเห็นที่ 28 (140619)

เรียน พี่กบ

         ได้ส่งแบบตอบรับไปแล้วค่ะ แต่เรื่องค่าอาหาร/อาหารว่าง 200 บ. ในการอบรมที่ว่าต้องชำระภายในวันที่ 5 ม.ค. 55 นั้น ทางบริษัทขอชำระในวันที่ 10 ม.ค. เลยได้หรือไม่คะ(มีพนักงานไปอบรมกับสถาบันฯ) เนื่องจากไม่สะดวกเดินทางไปชำระภายในวันดังกล่าว

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พราวพัตรา (hr-trainning-at-multibax-dot-com)วันที่ตอบ 2012-01-04 09:47:47


ความคิดเห็นที่ 29 (140640)

เรียนพี่กบ

แบบ สท 2 ประจำปี 2554 ไม่ทราบต้องส่งวันไหนค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น alisa วันที่ตอบ 2012-01-06 09:23:46


ความคิดเห็นที่ 30 (140731)

 คุณกบหนังสือรับรองของบริษัทแกรนด์จอมเทียนพาเลซออกแล้วยังค่ะ ส่งเมื่อประมาณ ต.ค,พ.ย 54 ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ชนานันท์ (Chananan-j-at-windowslive-dot-com)วันที่ตอบ 2012-01-18 10:50:40


ความคิดเห็นที่ 31 (140769)

เรียนพี่กบค่ะ

ไม่ทราบว่าหนังสือรับรองของบริษัท สยามคีปเปอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ออกหรือยังคะ

ขอบคุณค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น เล็ก วันที่ตอบ 2012-01-24 16:17:16


ความคิดเห็นที่ 32 (140786)

รบกวนสอบถามค่ะ ไม่ทราบว่าหนังสือรับรองของบริษัท โชติลาภ พาราวู้ด อินเตอร์เวิลด์ จำกัด ออกหรือยังคะ

 

ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ณิชากมล (Nichakamon-dot-c-at-chotilaph-dot-com)วันที่ตอบ 2012-01-26 11:00:02


ความคิดเห็นที่ 33 (140788)

หนังสือรับรองของบริษัท โชติลาภ พาราวู้ด อินเตอร์เวิลด์ จำกัด ออกแล้ว เช็คได้แล้วค่ะ

 

ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ณิชากมล วันที่ตอบ 2012-01-26 11:04:13


ความคิดเห็นที่ 34 (140802)

รายงานฝึกอบรมที่ส่งไป  ถ้าไม่ผ่านการอนุมัติรับรองหลักสูตรฝึกอบรม

จะทราบได้อย่างไรค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น วรารักษ์ (wararak-dot-kapook-at-hiraiseimitsu-th-dot-com)วันที่ตอบ 2012-01-27 19:55:53


ความคิดเห็นที่ 35 (140807)

พี่กบคะ

หนูพึ่งจะเข้ามาทำเกี่ยวกับเอกสาร พรบ.ยังไม่ค่อยเข้าใจเอกสารหลายๆตัวเลยคะ

ตัวที่เป็น สท. 2-1 ตรงที่เป็นเลขหนังสือรับรองให้เราเอาเลขหนังสือรับรองที่ได้มาจากสถาบันฝีมือแรงงานมาใส่ใช่ไหมคะ  แล้วเราต้องเอาหนังสือรับรองทุกฉบับที่ได้มาในปี54มาใส่ให้หมดเลยหรือเปล่าคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ดี (love_pop_anucha-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-01-28 14:31:57


ความคิดเห็นที่ 36 (140824)

   สวัสดี คุณกบ   ตรวจสอบในรายชื่อบริษัททั้งหมดทำไม่ไม่เห็นมีบริษัทแกรนด์ จอมเทียน พาเลซ

 ทั้ง ๆที่ส่งไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน รอคอยจนเหนื่อยแล้วค่ะ  จากพี่เอม

ผู้แสดงความคิดเห็น chananan (chananan-j-at-windowslive-dot-com)วันที่ตอบ 2012-01-31 15:37:41


ความคิดเห็นที่ 37 (140933)

เรียน  พี่กบค่ะ

บริษัท  ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (ถุงยางอนามัย) หนังสือรับรองหลักสูตรของครบทุกหลักสูตร

แล้วหรือยัง น้องแอร์ต้องถ่ายเอกสารเพื่อให้ฝ่ายบัญชีขอคืนภาษีค่ะ

ขอแสดงความนับถือ

น้องแอร์

ผู้แสดงความคิดเห็น naphatsanun (air_tnr-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-02-06 17:01:28


ความคิดเห็นที่ 38 (140971)

 

พนักงานอบรมรายชื่อซำแต่หัวข้ออบรมไม่ซำได้ไหมค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น กฤติยากรณ์ (krittiyagorn-dot-i-at-rck-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2012-02-16 09:01:50


ความคิดเห็นที่ 39 (141048)

พี่กบคะ อยากทราบอีเมล์ที่ใช้ส่ง สำเนา สปส.1-10 ส่วนที่1 ค่ะ พอดีหลังจากอบรมทำใบที่เขียนอีเมล์ หายน่ะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น พราวพัตรา (training-at-multibax-dot-com)วันที่ตอบ 2012-02-29 15:31:56


ความคิดเห็นที่ 40 (141073)

 เรียน  พี่กบ

 ไม่ทราบว่าหนังสือรับรองของบริษัท จี วัน จิรกฤต ซัพพลาย จำกัด ได้หรือยังคะ อยากทราบเลขที่หนังสือรับรองค่ะ พอดีว่าเคยเข้าไปเอาแล้ว และคุยกับพี่แกไว้แล้ว ว่าจะโทรสอบถามแล้วทำสท.2 ส่งเลยน่ะค่ะ แล้วค่อยไปรับเอกสารวันที่ไปส่ง สท. ค่ะ อยู่ไกลน่ะค่ะ

ขอบคุณค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น บริษัท จี วัน จิรกฤต ซัพพลาย จำกัด (jirakit_g1-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-03-05 12:15:54


ความคิดเห็นที่ 41 (141104)

เรียน พี่กบค่ะ

ถ้าหนูจะตรวจสอบว่า สท2. ประจำปี 54 เรียบร้อยหรือยัง หนูต้องเข้าไปตรวจสอบที่ไหนค่ะ เพราะถ้าเสร็จหนูจะได้ไปรับ 

ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น เทพา วันที่ตอบ 2012-03-12 09:55:46


ความคิดเห็นที่ 42 (141472)

เรียน พี่กบ

อ้อยส่งรายงานการอบรม (แบบฝย/ฝป1) ของพนักงาน บริษัท คานโต ฮารา จำกัด ไปตั้งแต่เดือนมีนาคม

เปิดดูในเว็บยังไม่มีแจ้งเลยค่ะ  แต่เห็นวันอัพเดทเป็น 3 พฤษภาคม แล้วค่ะ ไม่ทราบว่าตรวจยังไม่ถึงหรือเปล่าคะ รบกวนตอบด้วยนะคะ

ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น อ้อย วันที่ตอบ 2012-05-11 10:51:20


ความคิดเห็นที่ 43 (141489)

เรียนพี่กบ

กรณีที่จะขอ้ส่งเอกสาร (แบบฝย.ฝป.1)แบบไม่ขอค่าใช้จ่ายสามารถส่งหลักสูตรย้อนหลังได้กี่เดือนค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น การ์ตูน (toon-at-suksomboon-dot-com)วันที่ตอบ 2012-05-16 09:50:33


ความคิดเห็นที่ 44 (141755)

เรียน คุณกบ

สปส 1-10 ต้องส่งทุกบริษัทหรือไม่คะ หรือส่งเฉพาะบริษัทที่มีรายชื่ออยู่ใน File

ขอความกรุณาช่วยตอบชี้แจงด้วยนะคะ เนื่องจากเพิ่งเข้างานใหม่ ยังไม่ทราบขั้นตอนโดยละเอียอค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น พีรพร (training-dot-hrd-at-summit-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2012-07-17 11:59:22


ความคิดเห็นที่ 45 (141951)

เรียน พี่กบ

กรณีที่ไปสัมมนา และ ทำกิจกรรม Walk Rally นอกสถานที่ ทั้งบริษัท ประมาณ 200 คน

สามารถแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ต่อวิทยากร 1 คน ได้มั๊ยค่ะ เพราะเห็นข้อความจากด้านบน ว่าWalk Rally ต้องไม่เกิน 50 คน ต่อรุ่น  

ผู้แสดงความคิดเห็น HR คนใหม่ วันที่ตอบ 2012-08-02 13:16:48


ความคิดเห็นที่ 46 (142006)

พี่กบ

        บริษัท อีสเทิร์นไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

ได้ส่งเอกสารขอรับรองหลักสูตรไปเมื่อวันที่  12  ก.ค. 55  เวลา  10.24  น.  แต่ยังไม่ได้รับการรับรองเลยคะ  แปลกใจว่าบริษัทที่ส่งเอกสารวันเดียวกัน เวลาต่างกัน  คือเค้าส่งหลังบริษัทกันย์ แต่ได้รับการรับรองแล้ว  อยากเรียนถามว่าเอกสารของกันย์มีปัญหาหรือเปล่าคะ

                                 ขอแสดงความนับถือ

ผู้แสดงความคิดเห็น กันย์ (nongyaluk-at-etc1992-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2012-08-15 11:09:44


ความคิดเห็นที่ 47 (142034)

 1. งานช่างพื้นฐานมีหลายอย่าง ยกเว้น ข้อใด

ก. การเปลี่ยนก๊อกน้ำ                                            ข.  การเดินสายโทรศัพท์
ค.  การเดินสายไฟฟ้าในบ้าน                             ง.  การออกแบบตกแต่งภายใน
ตอบ  ง.
2. ข้อใดกล่าวถึงประโยชน์ของงานช่างได้ถูกต้องที่สุด
ก. ไม่ถูกช่างเอารัดเอาเปรียบได้                         
ข.  เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ค.  สามารถสร้างสิ่งของเครื่องใช้ได้จำนวนมาก                                        
ง.  ประหยัดเงินโดยสามารถทำเองทุกอย่างโดยไม่ต้องพึ่งช่างมืออาชีพ
ตอบ  ข
3. ลักษณะของงานไฟฟ้าพื้นฐานคืออะไร
ก.  มีการรับติดตั้งไฟฟ้าอย่างเป็นระบบ
ข.  สามารถซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทุกชนิด
ค.  ต้องเรียนทางด้านไฟฟ้ามาโดยตรงจึงทำงานไฟฟ้าพื้นฐานได้
ง.  เป็นงานไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันจะต้องรู้จักเครื่องมือ เครื่องใช้ วิธีใช้และการเก็บบำรุงรักษา สามารถจัดหาและนำมาใช้ได้อย่างประหยัดและปลอดภัย
ตอบ  ง.
4. สาเหตุใดทำให้เกิดอันตรายจากการทำงานโดยเกิดจากเครื่องอุปกรณ์และวัสดุต่างๆ
ก.  ขาดความรอบคอบ                                           ข.  ไม่วางแผนการทำงาน
ค.  ใช้เครื่องมือผิดประเภท                                 ง.  สุขภาพไม่ดี เหน็ดเหนื่อยเกินไป
ตอบ  ค.
5. ข้อใด ไม่ใช้ การป้องกันตนเองในขณะที่ทำงานเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า
ก.  ใส่เสื้อผ้าที่ไม่รัดกุม                                         ข.  ใส่ถุงมือ สวมรองเท้ายาง
ค.  ควรยืนบนพื้นที่แห้งขณะทำงาน                 ง.  ควรตัดกระแสไฟฟ้าก่อนทุกครั้งก่อนการตรวจซ่อม
ตอบ  ก.
6. ก่อนใช้เครื่องมือหรือเครื่องจักรควรปฏิบัติตนอย่างไร
ก.  ศึกษาวิธีการใช้ให้ดีก่อน                               ข.  ใส่ถุงมือทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย
ค.  ทำความสะอาดขณะเครื่องจักรทำงานอยู่   ง.  ดูว่าแพงหรือไม่ ถ้าซื้อมาราคาแพงแสดงว่าคุณภาพต้องดี
ตอบ  ก.
7. วิธีการป้องกันอุบัติเหตุคือข้อใด
ก.  ใช้เครื่องมือสำหรับซ่อมจนใกล้จะพัง        
ข.  ทำความสะอาดสถานที่ทำงานนานๆครั้ง
ค.  ระมัดระวังตนเองอยู่ตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน                                   
ง.  จัดสถานที่ทำงานมุมแคบและเล็กเพื่อสะดวกในการทำงาน
ตอบ  ค.
8. หลักการในการช่วยชีวิตยามฉุกเฉินเป็นอย่างไร
ก.  ถ้าป่วยอาการสาหัส ควรลองรักษาด้วยตนเองก่อนจึงจะนำส่งโรงพยาบาล
ข.  ก่อนนำผู้ป่วยไปหาแพทย์ควรได้รับการปฐมพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
ค.  ถ้าผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุควรลองขยับตัวดูว่ามีส่วนใดหัก ขณะรอการปฐมพยาบาล
ง.  ให้ผู้ป่วยอยู่ใกล้คนที่อยู่ล้อมรอบตัวผู้ป่วยเพื่อช่วยกันคิดหาวิธีการช่วยเหลือปฐมพยาบาล
ตอบ  ข.
9. หลักทั่วไปก่อนการออกแบบ จะต้องพิจารณาถึงสิ่งใดก่อน
ก.  ขนาดและสัดส่วน                                           ข.  รูปทรงและรูปร่าง
ค.  สีสันและความสวยงาม                                  ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ
10. ในการเขียนแบบและการสเกตช์ภาพควรคำนึงถึงสิ่งใด
ก.  ควรมีเส้นประ                                                  ข. เส้นบอกขนานมิติ
ค.  ควรมีเส้นศูนย์กลาง                                        ง.  ควรมีการใช้เส้นร่างก่อนและไม่นิยมการแรเงา
ตอบ  ง.
11. บรรทัดสำหรับเขียนเส้นโค้ง มีชื่อเรียกอีกอย่างว่าอะไร
ก.  เฟรนช์ลิป                                                         ข.  T-Square
ค.  Set Square                                                        ง.  เฟรนช์เคอร์ฟ
ตอบ  ง.
12. การเขียนภาพฉายถ้าเป็นรูปทรงที่มีลักษณะด้านตรงข้าม นิยมเขียนเพียงกี่ด้าน
ก.  2                                                                          ข.  3
ค.  4                                                                          ง.  5
ตอบ  ข.
13. ในการอ่านแบบ ควรเริ่มต้นศึกษาเรื่องใดก่อน
ก.  อ่านแปลน                                                        ข.  การบอกระยะ
ค.  ชื่อชิ้นงานและมาตราส่วน                            ง.  อ่านภาพด้านหน้า-ด้านข้าง
ตอบ ค.
14. ข้อใด ไม่ใช่ ส่วนประกอบของกาต้มน้ำแบบปล่อยน้ำด้วยแรงกดอากาศ
ก.  หลอดไฟ                                                           ข.  ฝาครอบ
ค.  ลวดความร้อน                                                  ง.  อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิแบบไบเมทัล
ตอบ  ง.
15. วิธีการใช้กระทะไฟฟ้าคือข้อใด
ก.  ไม่ควรใส่น้ำหรืออาหารเกินขีด MAX เพื่อป้องกันไม่ให้อาหารล้นออกนอกกระทะ
ข.  ไม่ใส่น้ำแข็งหรือเติมของเหลวชนิดอื่นลงในกระทะไฟฟ้า
ค.  สายไฟของกระทะไฟฟ้ามีขนาดยาวไม่ควรตัดหรือต่อ อาจทำให้เกิดอันตรายได้
ง.  ถ้าต้องการใช้น้ำร้อนให้เลื่อนปุ่มล็อกบนฝาครอบไปที่ POUR แล้วกด
ตอบ  ก.
16. การนั่งดูโทรทัศน์ ควรนั่งห่างจากจอประมาณเท่าไร
ก.  1-5 เมตร                                                            ข.  2-5 เมตร
ค. 3-5 เมตร                                                             ง.  4-5 เมตร
ตอบ  ค.
17. วิธีป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าคือข้อใด
ก.  ปลั๊กตัวเดียวสามารถใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้หลายชนิด
ข.  หมั่นตรวจสอบดูแลรักษาสายไฟฟ้าไม่ให้ขาดหรือรั่วซึม
ค.  เสียบปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าทิ้งไว้ เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า
ง.  ถ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าเสีย ควรซ่อมเอง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ตอบ  ข.
18. ข้อใดกล่าวถึงประโยชน์ของไฟฟ้ากระแสตรงได้ถูกต้อง
ก.  ใช้กับระบบแสงสว่างได้ดี                             ข.  ใช้กับตู้เชื่อมหรือเครื่องเชื่อม
ค.  เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการกำลังมากๆ           ง.  ใช้ในการประจุกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่
ตอบ  ง.
19. การต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานนิยมใช้กับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใด
ก.  วิทยุ                                                                    ข.  พัดลม
ค.  โทรทัศน์                                                           ง.  เครื่องคอมพิวเตอร์
ตอบ ข.
20. สว่านไฟฟ้าเหมาะสมกับงานชนิดใด
ก.  ขันตะปู                                                              ข.  ต่อฟิวส์
ค.  ใส่สวิตช์                                                            ง. สามารถเจาะไม้ โลหะ และผนังคอนกรีต
ตอบ ง.
21. เมื่อใช้งานเลื่อยเสร็จแล้วควรเก็บบำรุงรักษาอย่างไร
ก.  วางเลื่อยให้ถูกแดดจัด
ข.  ชโลมด้วยน้ำส้มสายชูก่อนเก็บเข้าที่
ค.  อย่าปล่อยให้ใบเลื่อยเปียกน้ำ ควรเก็บไว้ในที่แห้ง ไม่ชื้น
ง.  ควรแต่งใบเลื่อยทุกครั้ง พยายามให้ฟันใบเลื่อยเปลี่ยนจากรูปเดิม
ตอบ ค.
22. ข้อดีของท่อพีวีซี คืออะไร
ก.  แข็งแรงทนทาน                                              ข.  สามารถทนแรงกระแทกได้ดี
ค.  ราคาถูก ติดตั้งง่าย มีน้ำหนักเบา                   ง.  ใช้อุดปลายท่อเมื่อทางเดินท่อสิ้นสุดลง
ตอบ  ค.
23. สีฐานน้ำมัน นิยมใช้ทาภายนอกมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าอะไร
ก.  สีอัลคิด                                                              ข.  สีทนไฟ
ค.  สีทาบ้าน                                                            ง.  สีโฟโนลิค
ตอบ  ค.
24. วิธีการวัดขั้วไฟฟ้าว่ามีไฟฟ้ารั่วไหลหรือไม่ใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือชนิดใด
ก.  สิ่ว                                                                       ข. ไขควง
ค.  ประแจ                                                               ง.  คีมปากนกแก้ว
ตอบ  ข.
25. เทสท์แลมป์ชนิดเซอร์กิตเทสเตอร์ใช้ทำอะไร
ก.  วัดแรงดัน                                                          ข. วัดกระแสไฟฟ้า
ค.  วัดความต้านทาน                                             ง.  ตรวจวงจรขาด หรือไฟฟ้าลัดวงจร
ตอบ  ง.
เอกสารแนวข้อสอบเข้ารับราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 
ประกอบด้วย
- แนวข้อสอบระเบียบนโยบายเกี่ยวกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
- แนวออกข้อสอบพรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545
- วิธีการการสอบสัมภาษณ์
แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
 1. นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฎิบัติการ (ด้านโยธา) 
 2. นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฎิบัติการ (ด้านคอมพิวเตอร์) 
 3. นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฎิบัติการ (ด้านอิเล็กทรอนิกส์) 
 4. นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฎิบัติการ (ด้านอุตสาหการ) 
 5. นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฎิบัติการ (ด้านเครื่องกล) 
 6. นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฎิบัติการ (ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์) 
hpongsayathanawat@gmail.com 
โทรแจ้ง 082-1068662 
www.topthaitest.com
ผู้แสดงความคิดเห็น huss (hpongsayathanawat-at-gmail-dot-com )วันที่ตอบ 2012-08-26 10:28:36


ความคิดเห็นที่ 48 (142636)

รบกวนสอบถามค่ะ

เราจะทราบได้ยังไงคะว่าของบริษัทเราได้รับรองเอกสาร และไปรับหนังสือรับรองได้แล้วค่ะ

คือเห็นว่ามีเลขรับแล้วค่ะ 

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ดวงพร ไพรินทร์ (เจ้าหน้าบุคคล บ.เคป อีสต์ (ไทยแลนด (yui_pairin-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-11-12 16:15:35


ความคิดเห็นที่ 49 (142991)

เรียน  พี่กบ

          รบกวนสอบถามค่ะ ทำไมหนังสือรับรองของ บ.ซัมมิท โชว่า แมนูแฟคเจอริ่ง ยังไม่เห็นออกเลยค่ะ

ได้ล่าสุดประมาณเดือนสิงหาคม 55 ไม่ทราบว่าติดปัญหาอะไรรึเปล่าคะ พอดี Audit จะเข้าแล้วมีหัวข้อขอดูเอกสารรับรองค่ะ ฝากพี่กบช่วยตอบด้วยนะคะ

 

ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น Bow (nongnapat-dot-s-at-summit-showa-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2013-01-17 20:51:50


ความคิดเห็นที่ 50 (142994)

เรียน พี่กบ

           ขออภัยค่ะ ที่ไม่ได้เข้าฝึกอบรมวันที่ 12 ธ.ค. 55 เพราะติดงานด่วน และเคยเลื่อนมาแล้ว

พอดีบริษัทฯ มีเรื่องเปลี่ยนระบบด้วย  จึงขอสอบถามค่ะว่า กำหนดการส่ง แบบแสดงการจ่ายเงินสมทบประจำปี 2555 ได้ถึงเมื่อไหร่ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น วรารักษ์ บัวซ้อน วันที่ตอบ 2013-01-18 10:38:29


ความคิดเห็นที่ 51 (143048)

เรียนพี่กบ

บริษัทเคียวเด็นได้ส่งแบบ สปส1-01 ทางอีเมล์ให้แล้วค่ะ

ขอแสดงความนับถือ

จุฑารัตน์

ผู้แสดงความคิดเห็น จุฑารัตน์ (jutarat-at-kyoden-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2013-01-29 11:05:31


ความคิดเห็นที่ 52 (143050)

 แบบ สท.2 แบบมีค่าใช้จ่าย มีกำหนดต้องส่งภายในวันที่เท่าไหร่ครับผม

ผู้แสดงความคิดเห็น รบกวนครับ วันที่ตอบ 2013-01-29 11:33:30


ความคิดเห็นที่ 53 (143052)

เรียน คุณกบ

               รบกวนคุณกบค่ะ ตามที่บริษัท มหมิตร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ส่งเอกสารขอรับรองหลักสูตรแล้วทางเจ้าหน้าที่ได้เช็คขอมูลตรวจสอบหนังสือรับรองแล้ว ทางบริษัทยังไม่มีเลขที่หนังสือรับรองออกเลยค่ะไม่ทราบว่าติดปัญหาอะไรหรือเปล่าค่ะ  

             ทางบริษัทได้ส่งเอกสารไปเมื่อวันที่ 27 พ.ย. 55 ค่ะ

 

                                                                              ขอบคุณค่ะ

                                                            

               

ผู้แสดงความคิดเห็น วิว / มหมิตรฯ (patra-dot-art-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-01-29 14:55:09


ความคิดเห็นที่ 54 (143207)

 

สอบถาม ในกรณีที่ ใช้หลักสูตรกรมพัฒน์ แต่มาอบรมที่บริษัท ถือว่าเป็นอบรมภายในหรือป่าวคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ปรารถนา เจริญขำ วันที่ตอบ 2013-03-21 16:16:08


ความคิดเห็นที่ 55 (143334)

 เรียน พี่กบ

     แบบ สท2 ประจำปี 55 ที่ส่งไปแล้วไม่ทราบว่าเช็คได้ที่ไหนค่ะว่าตรวจเสร็จหรือยัง

                                                      ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น เทพา ศรีเหง่าขำ วันที่ตอบ 2013-04-17 13:45:28


ความคิดเห็นที่ 56 (144370)

เรียน  คุณพี่กบ

                   ขอสอบถามและปรึกษา เรื่อง การส่งเอกสารขึ้นทะเบียนบริษัทใหม่  จะต้องทำเอกสารอะไรบ้างครับ

ในการส่งเอกสาร  และเราสามารถทำเอกสารส่งก่อนวันที่เปิดบริษัท ฯ  หรือทำหลังเปิดจะได้หรือไม่ครับ

( บริษัท ไทยซัมมิท พลาสเทค  จำกัด จะเริ่มเปิดทำการ ในวันที่  3  กุมภาพันธ์  2557)

รบกวนให้คำแนะนำด้วยน่ะครับ

ขอบคุณครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ต้น/HR (jirayuwat-dot-bum-at-thaisummit-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2014-01-09 15:10:06


ความคิดเห็นที่ 57 (144399)

เรียน  คุณพี่กบ

รบกวนพี่กบช่วยดูเอกสารที่ค้างด้วยครับ  พอดีจะต้องการเลขที่หนังสือรับรอง ของบริษัท ไทยซัมมิท แหลมฉบัง โอโตพาร์ท  จำกัด ผมทราบอยู่รอตามคิว  แต่ผมก็เกรงว่าจะทำเอกสารส่งไม่ทัน ในเดือนมีนาคม 57 

ขอบคุณมากครับพี่กบ

ขอแสดงความนับถือ

ต้น/TSLA 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ton (jirayuwat-dot-bum-at-thaisummit-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2014-02-28 16:14:20


ความคิดเห็นที่ 58 (144411)

เช่นเดียวกันกับข้อความด้านบนค่ะ

เรียนพี่กบ

รบกวนพี่กบจริงๆค่ะ กลัวว่าจะทำงานเอกสาร สท.2 ส่งไม่ทันค่ะ  ยังไงรบกวนด้วยนะค่ะ อยู่บางละมุง  วันนี้

วันที่ 5 มีนาคม 2557 แล้ว 

ผู้แสดงความคิดเห็น ฝ่ายบุคคล วันที่ตอบ 2014-03-05 16:43:27


ความคิดเห็นที่ 59 (152872)

 ส่งหนังสือรับรองให้ตรวจตั้งแต่เดือนมีนาคม 57 ยังไม่เคยได้รับคืนสักฉบับไม่ทราบติดขัดอะไรหรือเปล่า

เขตศรีราชา  ดูหน้า web ไม่มีสถานะอะไรผิดปกตินะ  เกิดอะไรขึ้น ปีที่แล้วก็เหมือนกัน เอกสารก็ต้องส่งบัญชี ก็ไม่มีส่งเค้าก็ต่อว่ามา 

ผู้แสดงความคิดเห็น บุคคล วันที่ตอบ 2014-06-27 14:26:23


ความคิดเห็นที่ 60 (153167)

 เรียนพี่กบ ค่ะ ส่ง ฝย/ฝป 1 ไปต้ังแต่วันที่ 30 มิย 57 จากโรงแรมโคซี่บีช ไม่ทราบว่าใบรับรองออกหรือยังค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น แหม่มโคซี่ (amornratthiyavech-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-08-12 12:03:52


ความคิดเห็นที่ 61 (153449)

เรียน  พี่กบ

ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการอบรม การจัดทำแบบแสดงการจ่ายเงินสมทบประจำปี

ที่ FAX หมายเลข 038-27624 หรือ 038-276445 รึเปล่าค่ะ

บริษัท ยามาฮัทสึ (ประเทศไทย) จำกัด ขอร่วมส่งพนักงานเข้าร่วม 1 คน ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น กมณษิฑา กิติมาณิชิต (kamonsita-dot-kitimaneechit-at-henkel-dot-com)วันที่ตอบ 2014-09-11 17:19:25


ความคิดเห็นที่ 62 (154301)

เรียนพี่กบ

 

ทางบริษัทนิทชู โชจิ ได้ส่งเมลล์PRB record ไปให้วันที่ 3/12/14 เวลา 11.00 น.

เป็นหลักสูตรที่ส่งไปปีนี้ทั้งหมดที่ยังไม่ได้รับการตรวจค่ะ

หากได้รับแล้วรบกวนติดต่อกลับตามเอบร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ด้วยนะคะ

 

โทรไปแจ้งแล้วพี่กบไม่ได้รับสายคะ

ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ฝ่ายบุคคล วันที่ตอบ 2014-12-03 15:30:14


ความคิดเห็นที่ 63 (154327)

เรียน  พี่กบ

 

   ทางบริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน)  ได้ส่งเมลล์ PRB Record ไปให้วันที่  8/12/14 เวลา 14.34 น.

ชื่อ Mail. pachboi@ajplast.co.th

ผู้ส่ง  นางพัชรินทร์  เวชพิทักษ์  เบอร์โทร. 095-9484647

เป็นหลักสูตรที่ไม่มีค่าใช้จ่ายส่งไปปีนี้ทั้งหมด  5 ครั้ง ยังไม่ได้รับการตรวจค่ะ

หากได้รับแล้วรบกวนติดต่อกลับตามเอบร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ด้วยนะคะ

 

ขอบคุณมากนะคะ

นางพัชรินทร์  เวชพิทักษ์

ผู้แสดงความคิดเห็น พัชรินทร์ เวชพิทักษ์ (pachboi-at-ajplast-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2014-12-08 14:36:18


ความคิดเห็นที่ 64 (154356)

เรียน คุณกบ

จากบริษัท พัทยาอินน์ จำกัด ส่งแบบฝย/ฝป 1 ไปตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค. 57 ยังไม่ได้เลขที่หนังสือรับรองค่ะ

ไม่ทราบว่ามีอะไรติดขัดหรือป่าวคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น รุ่งทิพย์ วันที่ตอบ 2014-12-10 16:58:15


ความคิดเห็นที่ 65 (154358)

เรียน คุณกบ

            ทางบริษัท ปวริศ คอนซัลแตนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่อยู่ที่ กทม.) ได้ส่ง ฝย/ฝบ ฉบับแรกไป ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา แต่หนังสือรับรองยังไม่ออกเลยค่ะไม่แน่ว่าเอกสารมีปัญหาหรือปล่าวค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น Aum วันที่ตอบ 2014-12-11 09:30:38


ความคิดเห็นที่ 66 (154374)

เรียนคุณกบ

               ทางบริษัท ไทย อีสเทิร์น ไวร์ เมช จำกัด  ได้ส่ง ฝย/ฝบ เป็นจำนวน  2  ฉบับ และได้ส่ง PRB RECORD  ไปแล้ว  กรุณาช่วยตรวจสอบให้ด้วยค่ะ  ส่งไปวันที่ 12  ธันวาคม  2557  Email ที่ส่งtem2543@yahoo.com  เบอร์ติดต่อกลับ 089-7696444  

ผู้แสดงความคิดเห็น ฝ่ายบุคคล TEM วันที่ตอบ 2014-12-12 15:40:37


ความคิดเห็นที่ 67 (154414)

เรียนคุณกบ

                   ทางบริษัท ตรัวส์ ทาคายา อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด  ได้ส่งแบบ ฝย/ฝบ จำนวน 1 ฉบับ และได้ส่ง PRB RECORD ไปแล้วเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557เวลา 10.13 น.  Email: Safety@takaya-et.com เบอร์ติดต่อกลับ 087-6563782 แต่หนังสือรับรองยังไม่ออกไห้เลยคjะ ไม่ทราบว่าเอกสารมีปัญหารึป่าว หรือว่าติดขัดด้วยประการใด กรุณาช่วยตรวจสอบและแจ้งกลับให้ด้วยนะคะ

                   ขอแสดงความนับถือ

                   ชนนิกานต์  สินทะวงค์

ผู้แสดงความคิดเห็น ชนนิกานต์ สินทะวงค์ วันที่ตอบ 2014-12-17 09:06:18


ความคิดเห็นที่ 68 (154449)

 

เรียน พี่กบ

          ทางบริษัท อีสเทิร์น พี.ยู.โฟม อินดัสตรี จำกัด ได้ส่ง แบบ ฝย/ฝป 1 เข้าไปเพิ่มอีก 1 ฉบับ และได้ส่งไฟล์ PRB RECORD ไปให้

เมื่อวันที่ 19/12/2014 เวลา 11:55 น.

Email : training.hrd@summit.co.th

เบอร์ติดต่อกลับ 081-985-2259 ค่ะ

 

ขอแสดงความนับถือ

นภาพร พัฒนศิริ

ผู้แสดงความคิดเห็น นภาพร พัฒนศิริ (training-dot-hrd-at-summit-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2014-12-19 12:12:38


ความคิดเห็นที่ 69 (154463)

 ได้รับหนังสือรับรองหลักสูตร แล้วแต่หนังสือรับรองที่เป็นการฝึกอบรมภายในองค์กรมีตัวเลขค่าใช้จ่าย แต่ถ้าเป็นหลักสูตรภายนอกในหนังสือรับรองจะ ขีด (-) คือไม่โชว์ตัวเลขค่าที่จ่ายที่เกิดขึ้น อยากทราบความหมายคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น aommm วันที่ตอบ 2014-12-22 11:46:53


ความคิดเห็นที่ 70 (154465)

เรียน พี่กบ

บริษัท ทากาชิโฮ เดนไซ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ส่ง Mail PRB RECORD ไปแล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน

แต่หนังสือรับรองยังไม่ออกเลยค่ะ ไม่ทราบว่ามีข้อผิดพลาดอะไรไหมคะ ทำไมหนังสือรับรอง ไม่ออกซักฉบับเลยค่ะ ไม่ทราบว่าผ่านหรือเปล่า แล้วบริษัท จะเสียค่าปรับไหมคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น อ้อยค่ะ ฝ่ายบุคคล (tdthai_ps1-at-takachihodenzai-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2014-12-22 13:01:21


ความคิดเห็นที่ 71 (154490)

 เรียน พี่กบ

บริษัท ฮันซอล เทคนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ส่ง mail PRB RECORD ไปให้ตั้งนานแล้ว แต่

หนังสือรับรองยังไม่ได้รับเลยค่ะ ช่วงน้ี้ใกล้จะสิ้นปีแล้ว กังวลว่าเอกสารจะมีปัญหา และจะแก้ไขไม่ทัน

หรือมีค่าปรับค่ะ (ช่วยตอบที ผู้บริหารก็สอบถามอยู่เรื่อยๆ ว่าผ่านไม่ผ่าน) 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ปาณิสรา (panisara_s-at-hansol-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2014-12-24 09:07:22


ความคิดเห็นที่ 72 (154506)

เรียนพี่กบ

ทางบริษัท ยูด์ เซิ่ง จำกัด ได้ส่งไฟล์ PRB RECORD ไปให้เมื่อวันที่ 25/12/2014 เวลา 11:07 น.

Email : noo_yudsheng@hotmail.com

เบอร์ติดต่อกลับ 086-323-5820 ค่ะ

 

ขอแสดงความนับถือ

สุนันทา    จรูญผล

ผู้แสดงความคิดเห็น สุนันทา (noo_yudsheng-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-12-25 11:15:24


ความคิดเห็นที่ 73 (154605)

เรียน พี่กบ

รบกวนสอบถามหนังสือรับรองของ บริษัท ทากาชิโฮ เดนไซ (ประเทศไทย) จำกัดค่ะ

หนังสือรับรองของปี 2557 ยังไม่ออกซักฉบับเลยค่ะ รบกวนพี่กบช่วยตรวจสอบให้ด้วยค่ะ

เพราะเอกสารทุกอย่างจัดส่งไปหมดแล้วค่ะ พร้อม PRB RECORD 

ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น อ้อยค่ะ ฝ่ายบุคคล (tdthai_ps1-at-takachihodenzai-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2015-01-06 09:49:12


ความคิดเห็นที่ 74 (154632)

เรียน   พี่กบ

รบกวนสอบถามหนังสือรับรองของ บริษัท ไทย อีสเทิร์น ไวร์ เมช จำกัด

ส่ง PRE  RECORD ไปวันที่ 12/12/2557   ทั้งหมด 3 หลักสูตร   หนังสือออกแล้ว 2 หลักสูตร เหลือ 1 หลักสูตร  คือเอกสารที่ส่งไปวันที่ 18/12/2557       ส่ง PRB RECORD ไปก่อน เอกสารตามทีหลัง  รบกวนช่วยตรวจสอบให้ด้วยค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ฝ่ายบุคคล TEM วันที่ตอบ 2015-01-08 13:28:28


ความคิดเห็นที่ 75 (154683)

เรียน  พี่กบ

รบกวนสอบถามหนังสือรับรองของ บริษัทเอ็มเอเอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอศรีราชา

ส่ง PRB Record เมื่อวันที่ 6-1-15 เวลา 10:51 น. ทั้งหมดจำนวน 3 หลักสูตร

Email : safety@maxthai.co.th

ช่วยตรวจสอบให้ด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

รุ่งเพชร หนูตอ

038-785306-8 / 085-1699693

ผู้แสดงความคิดเห็น รุ่งเพชร หนูตอ วันที่ตอบ 2015-01-13 14:22:54


ความคิดเห็นที่ 76 (154689)
เรียนพี่กบ ทางบริษัท ซากิโนมิยะ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ส่งไฟล์ PRB RECORD ไปให้เมื่อวันที่ 13/01/2015 เวลา 14:22 น. Email : thawatchai@saginomiya.co.th เบอร์ติดต่อกลับ 090-1976770 ครับ ขอแสดงความนับถือ ธวัชชัย ธรรมสีหา
ผู้แสดงความคิดเห็น ธวัชชัย ธรรมสีหา (thawatchai-at-saginomiya-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2015-01-14 08:19:00


ความคิดเห็นที่ 77 (154791)

เรียน พี่่กบ

รบกวนสอบถามหนังสือรับรองของ บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (หมาชน)

ได้ส่ง PRB RECORD ของ FIRST ORIENTATION จำนวน 1 หลักสูตรค่ะ

ส่งเมลย์ให้พีตรวจวันที่่่ 18/12/57 รบกวนพี่่ด้วยนะค๊ะ

E mail : Khemchapasorn @ Sricha.com

ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น เขทชภาสร รังสิจันทร วันที่ตอบ 2015-01-26 10:22:43


ความคิดเห็นที่ 78 (154800)

เรียนพี่กบ

รบกวนสอบถามหนังสือรับรองของ บริษัท ยูด์ เซิ่ง จำกัด ได้ส่งไฟล์ PRB RECORD ไปให้เมื่อวันที่ 25/12/2014 ค่ะ

Email : noo_yudsheng@hotmail.com

เบอร์ติดต่อกลับ 086-323-5820 ค่ะ

 

ขอแสดงความนับถือ

สุนันทา    จรูญผล

ผู้แสดงความคิดเห็น สุนันทา จรูญผล วันที่ตอบ 2015-01-26 14:53:46


ความคิดเห็นที่ 79 (154849)

เรียน พี่กบ

รบกวนสอบถามหนังสือรับรอง ของบริษัท ออสกรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด ส่งเอกสารไปตั้งแต่ต้นปี 57 จนถึงป่านนี้ เลขที่หนังสือรับรองยังไม่ออกเลยค่ะ

รบกวนด้วยค่ะ

เบอร์ติดต่อกลับ 038-352285

Email: Nipaporn.Makyod@mas-asiapacific.com

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นิภาพร มากยอด ฝ่ายบุคคล วันที่ตอบ 2015-01-29 15:06:20


ความคิดเห็นที่ 80 (154862)

เรียน พี่กบ

บริษัทโอกุสุ(ประเทศไทย)จำกัด ได้ส่งไฟล์ PRB RECORD ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 27/1/2015

Email : w-wannaporn@ogusu.co.th รบกวนออกหนังสือรับรับให้ด้วยคะ เบอร์ติดต่อกลับ 038-347214 ต่อ 120

ขอบคุณคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น วรรณพร ฝ่ายบุคคล (w-wannaporn-at-ogusu-dot-co-dot-th )วันที่ตอบ 2015-01-31 08:54:29


ความคิดเห็นที่ 81 (154915)

เรียน พี่กบ

บริษัท มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำส่งไฟล์ PRB RECORD ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม เมือ่วันที่ 12 มกราคม 2558 รบกวนพี่กบ ออกหนังสือรับรองให้ด้วยค่ะ  ติดต่อ 038-998640 Ext. 2707

ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น จันทร์พิมพ์ สมพงษ์ (csompong-at-mazda-manufacturing-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2015-02-04 10:00:31


ความคิดเห็นที่ 82 (155007)

 เรียน พี่กบ

บริษัท ยูเนี่ยน คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ได้นำส่งไฟล์ PRB RECORD ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม เมื่อวันที่ 26 พศจิกายน 2558 และ 26 ธันวาคม 2558 รบกวนพี่กบ ออกหนังสือรับรองให้ด้วยครับ  ติดต่อ 099-338-8096 ช่างกฤษ

ขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น นาย เอกเดชา เซอซันซี (eakdacha-dot-s-at-ucs-construction-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2015-02-12 13:37:54


ความคิดเห็นที่ 83 (155008)

 เรียน พี่กบ

บริษัท ยูเนี่ยน คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ได้นำส่งไฟล์ PRB RECORD ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม เมื่อวันที่ 26 พศจิกายน 2558 และ 26 ธันวาคม 2558 รบกวนพี่กบ ออกหนังสือรับรองให้ด้วยครับ  ติดต่อ 099-338-8096 ช่างกฤษ

ขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น นาย เอกเดชา เซอซันซี (eakdacha-dot-s-at-ucs-construction-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2015-02-12 13:38:24


ความคิดเห็นที่ 84 (155011)

เรียร พี่กบ

      บริษัท ตรัวส์ ทาคายา อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) ได้ส่ง PRB RECORD ไปแล้วเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557  รบกวนพี่กบช่วยออกหนังสือรับรองให้ด้วยคะ ติดต่อ 087-656-3782

 

ขอบคุณคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ชนนิกานต์ (safety-at-takaya-et-dot-com)วันที่ตอบ 2015-02-12 19:49:17


ความคิดเห็นที่ 85 (155065)

เรียนพี่กบ

รบกวนสอบถามหนังสือรับรองของ บริษัท ยูด์ เซิ่ง จำกัด ได้ส่งไฟล์ PRB RECORD ไปให้เมื่อวันที่ 25/12/2014 ค่ะ ตอนนี้หนังสือรับรองยังไม่ออกเลย ไม่ทราบว่ามีปัญหาติดขัดเรื่องใดหรือเปล่าคะ

Email : noo_yudsheng@hotmail.com

เบอร์ติดต่อกลับ 086-323-5820 ค่ะ

 

ขอแสดงความนับถือ

สุนันทา    จรูญผล

ผู้แสดงความคิดเห็น สุนันทา วันที่ตอบ 2015-02-20 14:13:35


ความคิดเห็นที่ 86 (155073)

เรียนคุณกบ

บริษัท พรชลี จำกัด ส่ง PRB RECORD จำนวน 14 หลักสูตร 15 รุ่น

วันที่ส่ง Mail วันที่  21 กุมภาพันธ์ 2558

ผู้ส่ง นางสาวอรอุมา    บ้านแก้ว ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

เบอร์มือถือ 081-6445546

Email:hr@gardenseaviewresort.com

 

ผู้แสดงความคิดเห็น อรอุุมา บ้านแก้ว (็hr-at-gardenseaviewresort-dot-com)วันที่ตอบ 2015-02-21 15:12:49


ความคิดเห็นที่ 87 (155079)

 เรียนคุณกบ

บริษัท พรชลี จำกัด ส่ง PRB RECORD จำนวน 14 หลักสูตร 15 รุ่น

วันที่ส่ง Mail วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.50 น.

ผู้ส่ง นางสาวอรอุมา   บ้านแก้ว ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์

เบอร์มือถือ 081-6445546

Email:hr@gardenseaviewresort.com

ผู้แสดงความคิดเห็น อรอุุมา บ้านแก้ว วันที่ตอบ 2015-02-23 10:53:12


ความคิดเห็นที่ 88 (155105)

เรียนพี่กบ

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) สาขา4 ขอส่ง PRE RECORD  7 หลักสูตร  11 รุ่น ครับ

วันที่ส่ง 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 15.30 น.

ผู้นำส่ง นายเกษมศักดิ์  สัตย์ใสย์  มือถือ 0879598002

Email kasemsak@sncformer.com

 

ผู้แสดงความคิดเห็น เกษมศักดิ์ สัตย์ใสย์ (kasemsak-at-sncformer-dot-com)วันที่ตอบ 2015-02-26 15:48:05


ความคิดเห็นที่ 89 (155181)

เรียน  พี่กบ

บริษัท เอ็มเอเอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ส่ง PRB RECORD จำนวน 2 หลักสูตร 1 รุ่น

วันที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 09:05 น.

ผู้ส่ง รุ่งเพชร หนูตอ เบอร์ติดต่อ 085-1699693

Email  : safety@maxthai.co.th

 

ขอบคุณค่ะ

รุ่งเพชร

 

ผู้แสดงความคิดเห็น รุ่งเพชร หนูตอ วันที่ตอบ 2015-03-06 14:40:17


ความคิดเห็นที่ 90 (155182)

 เรียน  คุณกบ / คุณแต๊ก

บริษัท นิสโช พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดส่ง PRB Record จำนวน 3 หลักสูตร 

> วันที่ 22 ธันวาคม 2557 จำนวน 2 หลักสูตร

> วันที่ 8 มกราคม 2557 จำนวน 1 หลักสูตร

ไม่ทราบคำขอรับรองหลักสูตรอนุมัติหรือยังค่ะ หรือติดขัดอย่างไรบ้าง 

ผู้ส่ง นางสาวสุบรร  พลทิพย์ / เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

โทร 038-185185-8 ต่อ 0

E.mail : mam_Suban@nissho-group.com

-** ขอบคุณค่ะ-*

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นางสาวสุบรร พลทิพย์ (mam_Suban-at-nissho-group-dot-com)วันที่ตอบ 2015-03-06 17:00:14


ความคิดเห็นที่ 91 (155296)

เรียน คุณกบ

บริษัทฮันนี่เวลล์อิเล็กทรอนิกส์ แมทธิเรียล ประเทศไทย ได้ส่งอีเมลล์ PRB Record จำนวน 5 หลักสูตร  21 รุ่น รบกวนพี่กบช่วยตรวจสอบและออกหนังสือรับรองให้ด้วยเป็นของปี 2557  เอกสารแบบฝย-ฝป1 ได้จัดส่งไปแล้วดังรายละเอียดด้านล่าง

ลำดับ      วันที่           เวลา                  หมายเลข

197         26/02/57    14:34         1143+1975+3202

1143      23/05/57    13:10          197+1975+3202

1975     28/07/57     10:29          197+1143+3202

3202    29/10/57      10:01           197+1143+1975

ผู้นำส่ง  นส.พุทธรัตน์ พรประเสริฐ  วันที่ส่ง23/03/2015  เวลา 15:07  เบอร์ติดต่อ  092-2759340  หรือ  038-344076  Emai  Puttharat.Srirachouse@honeywell.com

ขอบคุณค่ะ

พุทธรัตน์ พรประเสริฐ

ผู้แสดงความคิดเห็น พุทธรัตน์ พรประเสริฐ (Puttharat-dot-Srirachouse-at-honeywell-dot-com)วันที่ตอบ 2015-03-24 10:15:55


ความคิดเห็นที่ 92 (155422)

 เรียน คุณกบ ได้ส่งเมล์  (วันนี้ 7 เม.ย.58) หลักสูตร First Aid  ให้คุณกบช่วยเช็คว่า สามารถยื่่นขอรับรองหลักสูตร ฝย/ฝป 2-1 ได้มั้ยคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น รุ่งทิพย์ สบายรีสอร์ท วันที่ตอบ 2015-04-07 10:47:20


ความคิดเห็นที่ 93 (155494)

 เรียน คุณกบค่ะ

ไม่ทราบว่าหนังสือรับรองของบริษัทสมาร์ท-คอน จำกัด ออกหรือยังค่ะ

เนื่องจากปกติแล้วเดือนนี้ต้องส่งแบบรายงานการฝึกอบรม และไม่ทราบว่าจะหมดเขตส่งเมื่อไหร่ค่ะ

 

ขอบคุณค่ะ

ศิรินภา 

ผู้แสดงความคิดเห็น ศิรินภา อุ่นเรือน (smartcon-dot-co-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-04-18 09:06:23


ความคิดเห็นที่ 94 (155648)

เรียนพี่กบ

ไม่ทราบว่าหมายเลขหนังสือรับรองบริษัทฮันนี้เวลล๋ปี  2557 ออกหรือยังค่ะเพราะปกติเดือนพฤษภาคม ออกเรียบร้อยแล้วค่ะ 

  รบกวนพี่กบตรวจสอบเอกสารทางบริษัทให้ด้วยนะค่ะ

ขอบพระคุณมากค่ะ

พุทธรัตน์ พรประเสริฐ   เบอร์ติดต่อ  092-2759340  หรือ 038-344076

ผู้แสดงความคิดเห็น พุทธรัตน์ พรประเสริฐ (Puttharat-dot-Srirachouse-at-honeywell-dot-com)วันที่ตอบ 2015-05-04 10:46:36


ความคิดเห็นที่ 95 (155802)

 เรียนพี่กบ

บริษัท มีโปรแกรมจะฝึกอบรมนอกสถานที่  ตั้งแต่ 28-30 พค 58 โดย

จะออกเดินทางจากบริษัท วันที่ 28 เวลา 17.00 น.ไปยังรีสอร์ท  เริ่มฟังบรรยาย 19.00 น. - ตี 1

วันที่ 29 พค ตั้งแต่เวลา 6.30 เริ่มกิจกรรมและฟังบรรยาย จนถึงเวลา 18.00 น. และออกเดินทางไกล 20 กิโล 1 ทุ่ม - ตี1 พนักงาน 30 คน มีเจ้าหน้าที่Support อีกประมาณ 10 คน

หลักสูตรในการฝึกอบรมนอกสถานที่คือ

1.TMP  2. TPS.

1.ค่าสถานที่พัก

2.ค่าอาหาร ค่าcoffe เบรก

3.ค่าจ้างวิทยากร

4.ค่าเช่ารถ

5.ค่าถุงเท้าไว้สำหรับแจกเดินทางไกล

6.ค่ารองเท้าผ้าใบ คนละ 500 บาท

 

อยากทราบว่าจะเบิกค่าอะไรได้บ้างค่ะและควรระมัดระวังในเรื่องของการขอรับรองรายจ่ายยังไงบ้างค่ะ

หรือจะมีแนะนำอะไรเพิ่มเติมได้บ้างค่ะ 

 

รบกวนด้วยนะค่ะ ! เนืื่องจากบริษัทยังไม่เคยทำขอรับรองค่าใช้จ่ายค่ะ

 

ขอบคุณพี่กบมากเลยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ฝ่ายฝึกอบรม (panisara_s-at-hansol-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2015-05-20 11:22:13


ความคิดเห็นที่ 96 (156109)

 เรียน พี่กบค่ะ

บริษัท สมาร์ท-คอน จำกัด ได้ทำการส่งชื่อไฟล์ PRB ROCORD วันที่  1 กรกฎาคม 2558 ผู้ส่ง ศิรินภา

smart.co@gmail.com 080-6442827

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ศิรินภา อุ่นเรือน (smartcon-dot-co-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-07-01 11:13:51


ความคิดเห็นที่ 97 (156260)
เรียน พี่กบค่ะ อยากทราบภายในปีนี้ จะมีฝึกอบรมเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดทำ "เอกสารอบรมส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน" บ้างมั้ยค่ะ (ต้องการส่งพนักงานใหม่เข้าร่วมอบรมค่ะ) ขอบคุณมากค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น HR Officer AIT. วันที่ตอบ 2015-07-23 22:46:23


ความคิดเห็นที่ 98 (156361)

เรียน พี่กบ

      บริษัท ตรัวส์ ทาคายา อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) ได้ส่งไฟล์ PRB RECORD ไปแล้วเมื่อวันที่ 5/8/2015

เวลา 14.56 น.

      รบกวนพี่กบช่วยตรวจสอบเอกสารให้ด้สยนะคะ

      ขอบคุณค่ะ

    ชนนิกานต์  E-Mail : Safety @takaya-et.com  Tel: 038-347281-3 ต่อ0112 หรือ 087-6563782

ผู้แสดงความคิดเห็น ชนนิกานต์ วันที่ตอบ 2015-08-05 15:03:24


ความคิดเห็นที่ 99 (157055)

 พี่กบครับ

 

เอกสาร ตรวจช้าไปหรือไม่ครับ ส่งไปตั้งแต่ต้นปีแล้ว ความคืบหน้าไม่เกิดเลย

 

ขอโทษทีนะครับ

 

ทำงานกันบ้างหรือเปล่าครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น shore วันที่ตอบ 2015-11-02 18:30:04


ความคิดเห็นที่ 100 (157223)

เรียน  พี่กบ

            ได้นำส่งไฟล์ PRB  ROCORD  ของบริษัท ไทย อีสเทิร์น ไวร์ เมช จำกัด เมื่อวันที่  23 พ.ย. 2558

เมล์ ที่ส่ง tem2543@yahoo.com   ส่งไปที่เมล์ kob.guitar@hotmail.com  หากมีข้อผิดพลาดประการใด

กรุณาแจ้งกลับที่  089-7696444  คุณเก๋  ฝ่ายบุคคลค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ศศิประภา อุทัยศรี (tem2543-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2015-11-23 15:46:39


ความคิดเห็นที่ 101 (157249)

เรียนคุณกบ  

บริษัท วันทมิตร จำกัด , บริษัท วั่นอี้ จำกัด , บริษัท สี่หุ่น จำกัด , 

ส่ง PRB RECORD ไปวันที่ 3 พ.ย.58 , โทรแจ้ง คุณกบ วันที่ 17 พ.ย.58
พร้อมแนบไฟล์ PRB RECORD 
E-Mail : Tassanee@a-onehotel.com ส่งโดย คุณทัศนีย์ มณีเนตร 
Tel 038 - 259 500 , 086 706 5455 (คุณ จุ๋ม) ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น คุณทัศนีย์ (Tassanee-at-a-onehotel-dot-com)วันที่ตอบ 2015-11-26 10:08:12


ความคิดเห็นที่ 102 (157494)

เรียน พี่กบ

                  บริษัท ยูด์ เซิ่ง จำกัด ได้ส่ง PRB RECORD ในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 15.30 น.

E-Mail : noo_yudsheng@hotmail.com ส่งโดย  นางสาวสุนันทา    จรูญผล (เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล)โทร.086-323-5820

ผู้แสดงความคิดเห็น สุนันทา จรูญผล วันที่ตอบ 2015-12-16 15:37:15


ความคิดเห็นที่ 103 (157503)

เรียน พี่กบ

                  บริษัท ฮันนี่เวลล์ อิเล็กทรอนิก แมทธิเรียล ประเทศไทย จำกัด ได้ส่ง PRB RECORD ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558   เวลา 11.37 น.

หากมีข้อผิดพลาดประการใด

กรุณาแจ้งกลับที่  พุท  เบอร์ติดต่อ  092-2759340  หรือ 038-344076

ผู้แสดงความคิดเห็น พุทธรัตน์ พรประเสริฐ (Puttharat-dot-Srirachouse-at-honeywell-dot-com)วันที่ตอบ 2015-12-17 10:19:33


ความคิดเห็นที่ 104 (157573)

 

เรียน พี่กบ

บริษัท แอร์ ซิสเต็มส์(ประเทศไทย) จำกัด ส่ง PRB RECORD วันที่ 23/12/2015 ค่ะ เวลา 10.10 น.( e-mail : parichart_c@dnasth.com) ส่งเอกสารเรียบร้อยแล้วในวันที่ 21/12/2015 ค่ะ

หากไม่ได้รับอีเมล์ติดต่อกลับ ปาริชาต เบอร์ 081-410-7799 นะคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ปาริชาต ชนะโชติ (parichart_c-at-dnasth-dot-com)วันที่ตอบ 2015-12-24 10:56:23


ความคิดเห็นที่ 105 (157977)

 เรียนพี่กบ

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมร์ จำกัด (มหาชน) สาขา4

ขอส่งรายงาน PRB  2558 ครับ

E-mail kasemsak@sncformer.com 

ติดต่อกลับ เกษมศักดิ์ 038-493400 / 087-9598002

ผู้แสดงความคิดเห็น เกษมศักดิ์ (kasemsak-at-sncformer-dot-com)วันที่ตอบ 2016-02-04 15:18:49


ความคิดเห็นที่ 106 (158013)

เรียน  พี่กบ

จากบรฺษัท เอสเอสแอล  ออฟชอร์  จำกัดคะ  หนูเพิ่งเคยทำ PRB  RECORD  บันทึกหลักสูตรที่ขอรับรองครั้งแรกคะ  ไม่แน่ใจว่าทางพี่กบได้รับรึยังหนูส่ง mail ไปครั้งแรก เมื่อ 25/12/2558 17.45น.คะ และส่งอีกครั้ง 8/2/2559 12.38 น. คะ 

mail.  engsoonnoi@yahoo.com  ชื่อ พรพรรณ  จันทร์อ้วน คะ โทร 0899367906

ขอบพระคุณคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น พรพรรณ จันทร์อ้วน (engsoonnoi-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2016-02-08 12:54:06


ความคิดเห็นที่ 107 (158068)

 ทำยังไงถึงจะได้ตรวจค่ะ เมลล์ก้อส่ง ไลน์ก้อส่ง พิม PRB ก้อพิม

สถาบันน่าจะตรวจตามวันที่ที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจเอกสารนะคะ เรียงตามคิวกันไป

แต่นี่ใครส่งเร็วส่งช้า ตรวจสลับกันไปหมดเลย แล้วจะให้ส่งตามกำหนดเพื่ออะไรค่ะ

ในเมื่อส่งไปก่อนก้อไม่ได้ตรวจ

 

ปล.เจ้าหน้าที่คงไม่ได้อ่าน แต่อยากระบาย เพราะถ้าอ่านคงตอบคำถามข้างบนไปแล้วล่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้รอคอยเลขที่หนังสือรับรอง วันที่ตอบ 2016-02-16 11:22:59


ความคิดเห็นที่ 108 (158127)

 

 

 

เรียน พี่กบ

                  บริษัท ฮันนี่เวลล์ อิเล็กทรอนิก แมทธิเรียล ประเทศไทย จำกัด ได้ส่ง PRB RECORD ในวันที่ 24 พฤษจิกายน 2558   เวลา 11.37 น.  และวันที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา16:10  น. 

รบกวนพี่กบ    ช่วยกรุณาตรวจสอบเอกสารของปี 2558 ให้ด้วยนะค่ะ

หากมีข้อผิดพลาดประการใด

กรุณาแจ้งกลับที่  พุท  เบอร์ติดต่อ  092-2759340  หรือ 038-344076

ผู้แสดงความคิดเห็น Phuttharat Pornprasert (Puttharat-dot-Srirachouse-at-honeywell-dot-com)วันที่ตอบ 2016-02-23 10:09:09


ความคิดเห็นที่ 109 (158337)

เรียน คุณกบค่ะ

ไม่ทราบว่าหนังสือรับรองของบริษัท ซิงหวอไท่ จำกัด ออกหรือยังค่ะ

เนื่องจากปกติแล้วเดือนนี้ต้องส่งแบบรายงาน สท.2 ค่ะ และไม่ทราบว่าจะออกเมื่อไหร่ค่ะ

 

ขอบคุณค่ะ

จิณัฐตา

ผู้แสดงความคิดเห็น น.ส.จิณัฐตา พิสิษฐ์ภานุภัทร (kungsea-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2016-03-23 08:52:46


ความคิดเห็นที่ 110 (158355)
เรียน พี่กบคะ ไม่ทราบว่าหนังสือรับรอง บริษัท เบเคอร์ ฮิวช์ส แมนุแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)จำกัด ปี 2558 ออกหรือยังคะ เพราะจะต้องส่ง สท.2 ภายในเดือนนี้ด้วยค่ะ กล ขอบคุณค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น กล (jongkon-dot-wongtumma-at-bakerhughes-dot-com)วันที่ตอบ 2016-03-25 13:27:39


ความคิดเห็นที่ 111 (159251)

 มีอบรม e-service อีกเมื่อไหร่คะ

ผู้แสดงความคิดเห็น มุก (Panus_PnP-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-06-21 14:53:21


ความคิดเห็นที่ 112 (160385)

 ขออบรม e-service เพิ่มค่ะยังไม่ได้อบรมเลยค่ะ เต็มก่อน

ผู้แสดงความคิดเห็น nantaphak_b@qmpass.com วันที่ตอบ 2016-10-17 16:44:09[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.