ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
dot
bulletประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน
bulletภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ
bulletทำเนียบผู้บริหาร
bulletแผนภูมิโครงสร้างหน่วยงาน
bulletแผนภูมิโครงสร้างบุคลากร
bulletหลักสูตรที่เปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
bulletค้นหาหลักสูตรที่เปิดฝึก
dot
Link เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง
bulletศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว
bulletศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
bulletศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด
bulletศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี
bulletศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
bulletจังหวัดชลบุรี
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletเว็บไซด์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
bulletกองการเจ้าหน้าที่
bulletผลงานรัฐบาล
bulletKM
bulletประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)
bulletหลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน ฝ่ายฝึกการประกอบการและฝึกพิเศษ
dot
dot
ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหารสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี

ภาพถ่าย

ชื่อ นามสกุล

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

 

นายกวี    โรจนพันธ์

พ.ศ.2519 – 2521

 

นายมานพ  ประสิทธิ์

พ.ศ. 2521 - 2522

 

นายสมชาติ เลขาลาวัณย์

26 ธันวาคม 2522 - 30 เมษายน 2526

 

นายประสพชัย  ยูวะเวส

19 พฤศจิกายน 2526  -  26 มีนาคม 2534

 

นายสมชาติ   เลขาลาวัณย์

27 มีนาคม 2534  -  1 พฤศจิกายน 2535

 

นายไพศาล  ศรีไสว

2 พฤศจิกายน 2535  -  30 เมษายน 2540

 

นายบุษย์  กาญจนดุล

1 พฤษภาคม 2540  -  4 ตุลาคม 2542

 

นายเกษม  วิเศษ

26 ตุลาคม 2542  -  18 ตุลาคม 2544

 

นายเสรี  แสงรัษฎ์

22 ตุลาคม 2544 -  6 พฤศจิกายน   2551

 

ม.ล.ปุณฑริก  สมิติ

7 มกราคม 2551 - 6 พฤศจิกายน 2551


นายเสรี  แสงรัษฎ์

7 พฤศจิกายน 2551- 30 กันยายน 2553


นายเสถียร พจน์โพธิ์ศรี

17 มกราคม 2553 - 3 พฤศจิกายน 2557

นายรำพึง ธรรมเจริญ
21 พฤษภาคม 2558 - 30 กันยายน 2558
  นายธวัช เบญจาทิกุล 16 พฤศจิกายน 2558 - ปัจจุบัน

  Copyright © 2010 All Rights Reserved.